آموزش React Native

React Native یک فریم ورک نرم افزار تلفن همراه منبع باز استکه توسط facebook ایجاد شده است. این برنامه برای توسعه برنامه های کاربردی اندروید، iOS و UWP با امکان استفادهٔ توسعه دهندگان از React به همراه قابلیت های نیتیو پلتفرم مورد نظر، مورد استفاده قرار می گیرد.