آموزش React

React (که به صورت React.js یا ReactJS نیز خوانده می شود)، یک کتابخانه متن باز JavaScript برای ساخت رابط های کاربری و اجزای(Component) صفحات وب است.