آموزش PHP

PHP یک زبان برنامه نویسیِ شیءگرا است که برای طراحی وب توسعه یافته است، اما می توان از آن به عنوان یک زبان عمومی نیز استفاده کرد.