آموزش NodeJs

Node.js یک محیط اجراییِ سمت سرورِ متن باز برای زبان JavaScript است. Node.js امکان استفاده از JavaScript برای نوشتن اسکریپت های سمت سرور را فراهم می‌کند تا بدین صورت بتوان با آن صفحات وب پویا را قبل از فرستادن آن به مرورگر کاربر تولید کرد.