آموزش Java Script

JavaScript با کوته نوشت JS نوعی زبان برنامه نویسی است که با ویژگی های ارائه شده در مشخصات اکما اسکریپت مطابق می باشد.