اصول SOLID در PHP

SOLID مجموعه ای از دستورالعمل هایی را ارائه می دهد که به عنوان یک توسعه دهنده می توانید از آنها استفاده کنید و چنانچه آنها را خوب انجام دهید، کد خود را ساده تر و خواناتر خواهید کرد. اگرچه SOLID قانون نیست، ولی درک این مفاهیم شما را به یک توسعه دهنده بهتر تبدیل می کند.

اصول SOLID در PHP

فهرست برنامه آموزشی

  1. Single Responsibility

   مدت آموزش 12:13

   مهمترین اصول طراحی SOLID، اصل Single Responsibility است که یک کلاس فقط باید یک دلیل برای تغییر داشته باشد. برای توضیح بیشتر این موضوع، بگذارید به یک مثال ساده بپردازیم.

  2. Open-Closed

   مدت آموزش 13:22

   open-closed یکی از آن اصولی است که توسعه دهندگان اغلب از آن رد می شوند. این اشتباه را نکنید، زیرا که این تکنیک ها از اهمیت بالایی در طراحی و توسعه برخوردار هستند.

  3. Liskov Substitution

   مدت آموزش 9:34

   این اصل که توسط Barbara Liskov مطرح شد، می‌گوید که یک implementation از یک abstraction باید قابلیت جایگزینی با همان abstraction را در هر جایی از برنامه که abstraction پذیرفته شده است، داشته باشد.

  4. Interface Segregation

   مدت آموزش 10:25

   اصل تفکیک اینترفیس بیان می کند که client هرگز نباید مجبور شود اینترفیسی را که استفاده نمی کند ، پیاده کند. در این درس منظورم را متوجه خواهید شد.

  5. Dependency Inversion

   مدت آموزش 9:34

   یک سوء تفاهم مشترک وجود دارد که "dependency inversion "روش دیگری برای گفتن "dependency injection" است. اما ، این دو یکسان نیستند. بنابراین بیایید سعی کنیم و این مفهوم را درک کنیم.

× در حال پاسخ به: