آموزش لاراول 7: آموزش بارگذاری چند فایل در لاراول

 

چندین فایل را آپلود و روی سرور نیز ذخیره می کنیم و سپس دیتابیس را نیز ذخیره میکنیم . در این مثال جدول "files" را با استفاده از laravel migration ایجاد خواهیم کرد و برای  route, controller و view کد را می نویسیم و مرحله به مرحله پیش میرویم.

 

بنابراین در اینجا شما فقط باید مراحل زیر را برای بارگذاری multiple File در لاراول 7 با مثال Validation دنبال کنید.

مرحله اول: دانلود Laravel7

در مرحله اول ، یک کپی ساده از source code پروژه Laravel را با تایپ کردن دستور زیر دانلود خواهیم کرد.

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel blog

مرحله دوم: Migration و Model را اضافه کنید

در اینجا ، ما نیاز به ایجاد دیتابیس migration برای تیبل files داریم و همچنین برای تیبل files ها model ایجاد خواهیم کرد.

php artisan make:migration create_files_table

Migration:

php artisan migrate

اکنون با استفاده از دستور زیر File Model را ایجاد خواهیم کرد:

php artisan make:model File

مرحله سوم: ایجاد Routes

در مرحله سوم ، route هایی را برای آپلود multiple file ایجاد خواهیم کرد. بنابراین دو route با مثال GET و POST ایجاد کنید

routes/web.php

Route::get('file','FileController@create');
    Route::post('file','FileController@store');

مرحله چهارم: Controllerرا ایجاد کنید

حال برای مدیریت route باید به کنترلر یک FileController جدید اضافه کنیم بنابراین بیایید FileController را با استفاده از متد create و store ایجاد کنیم. اطمینان حاصل کنید که باید فولدر "files" را در دایرکتوری public خود ایجاد کرده باشید.

app/Http/Controllers/FileController.php

مرحله پنجم: Blade File را ایجاد کنید

در این مرحله ما باید در فولدر resources فایل create.blade.php را ایجاد کنیم. بنابراین اجازه دهید فایل را ایجاد کنیم:

resources/views/create.blade.php

اکنون می توانید آن اجرا کرده و بررسی کنید.

امیدوارم که این بتونه به شما کمک کنه...

سعید نصیری
سعید نصیری

من برنامه نویس لاراول، PHP و طراح سایت هستم. برنامه نویسی موبایل و تولید اپلیکیشن های موبایل نیز بخش دیگری از توانایی های فردی من هست. تقریبا ده دوازده سالی تجربه مستمر در زمینه طراحی سایت دارم و نزدیک به یک سال هم میشه که در برنامه نویسی موبایل وارد شده ام.

× در حال پاسخ به: