آموزش لاراول 7: آموزش Authentication در لاراول

آیا به دنبال ایجاد احراز هویت در Laravel 7 هستید ، بنابراین به شما کمک می کنم تا با استفاده از پکیج larvel ui در Laravel 7 بتوانید auth انجام دهید. برای شما توضیح می دهم که چگونه با استفاده از auth در Laravel 7 لاگین کرده و رجیستر شوید.

 

Laravel 7 پکیج composer جداگانه ای را برای ایجاد ساختار auth در برنامه Laravel 7 ارائه می دهد. در هر زمان که نیاز به ایجاد auth در لاراول 7 داشته باشید ، لازم است پکیج laravel/ui را در لاراول 7 نصب کنید.

با استفاده از laravel/ui می توانید view ساده را با auth مثل آنچه قبلا ایجاد کرده اید. اما شما باید از vue js و یا react js با auth view در لاراول 7 استفاده کنید.  اما آنها به صورت پیش فرض ارائه نمی دهند ، شما باید چند مرحله را برای انجام کارهای خود دنبال کنید.

ابتدا باید پکیج های laravel/ui را مانند زیر نصب کنید::

composer require laravel/ui

پس از آن می توانید دستور زیر را اجرا کرده و اطلاعات مربوط به دستورات ui را بررسی کنید.

php artisan ui --help

خروجی:

Description:
Swap the front-end scaffolding for the application
Usage:
ui [options] [--]
Arguments:
type The preset type (bootstrap, vue, react)
Options:
--auth Install authentication UI scaffolding
--option[=OPTION] Pass an option to the preset command (multiple values allowed)
-h, --help Display this help message
-q, --quiet Do not output any message
-V, --version Display this application version
--ansi Force ANSI output
--no-ansi Disable ANSI output
-n, --no-interaction Do not ask any interactive question
--env[=ENV] The environment the command should run under
-v|vv|vvv, --verbose Increase the verbosity of messages: 1 for normal output, 2 for more verbose output and 3 for debug

برای ایجاد auth می توانید از دستورات زیر استفاده کنید:

استفاده از Bootstrap:

php artisan ui bootstrap --auth

استفاده از Vue:

php artisan ui bootstrap --auth

استفاده از React:

php artisan ui react --auth

حال باید دستور npm را اجرا کنید ، در غیر اینصورت نمی توانید طرح بهتری از login و register صفحه مشاهده کنید.

نصب NPM:

npm install

اجرای NPM:

npm run dev

اکنون می توانید برنامه خود را اجرا و بررسی کنید..

امیدوارم که بتونه به شما کمک کنه....

 

سعید نصیری
سعید نصیری

من برنامه نویس لاراول، PHP و طراح سایت هستم. برنامه نویسی موبایل و تولید اپلیکیشن های موبایل نیز بخش دیگری از توانایی های فردی من هست. تقریبا ده دوازده سالی تجربه مستمر در زمینه طراحی سایت دارم و نزدیک به یک سال هم میشه که در برنامه نویسی موبایل وارد شده ام.

× در حال پاسخ به: